TICKETPREISE


TICKET FREITAG 27,50 Euro
TICKET SAMSTAG 27,50 Euro
TICKET SONNTAG 27,50 Euro
TICKET WEEKEND 75,00 Euro

Tageskasse 
 FREITAG 30,00 Euro
SAMSTAG 30,00 Euro
SONNTAG 30,00 Euro
WEEKEND 85,00 Euro